Nawigacja

W dniu 28 września 2017 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii oznaczona jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2017”

Niemniej jednak, na skutek wejścia w życie z dniem 29 września 2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1819) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1820), wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w tej aukcji wynosi 0,000 MWh, natomiast wartość energii podlegającej sprzedaży została ukształtowana na poziomie 0,00 zł. Więcej w Informacji Prezesa URE.

Data publikacji : 02.10.2017
Data modyfikacji : 02.10.2017

Opcje strony

do góry