Nawigacja

Wysokości stawki opłaty OZE na dany rok kalendarzowy

 

Rok

Stawka opłaty netto opłaty OZE [zł/MWh]

Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE

2020 0,00 84/2019

2019

0,00

100/2018

2018

0,00

81/2017

2017

3,70

62/2016

od 1 lipca 2016 r.

2,51

 

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 28.11.2019

Opcje strony

do góry