Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6253,Przypominamy-o-dwoch-terminach-umarzania-swiadectw-pochodzenia-lub-swiadectw-poc.html
24.04.2024, 18:46

Przypominamy o dwóch terminach umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadziła m.in. zmiany w zakresie terminu, w których podmioty zobowiązane mogą umorzyć świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, względnie uiścić opłatę zastępczą. W związku z tym, 4 sierpnia br. opublikowana została Informacja Prezesa URE nr 29/2015 wyjaśniająca powyższą kwestię oraz wskazująca, że uzyskanie i umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, względnie uiszczenie opłaty zastępczej, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r., możliwe jest wyłącznie w terminie do 31 marca 2016 r. Natomiast  wykonanie tego obowiązku za okres od 4 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. możliwe jest w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły znajdują się w Informacji dotyczącej terminu realizacji obowiązków umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015. W załączniku do Informacji znajdują się przykładowe wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Data publikacji : 16.09.2015

Opcje strony