Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6308,Realizacja-obowiazkow-w-zakresie-umarzania-swiadectw-pochodzenia-z-kogeneracji-l.html
2023-10-01, 04:44

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2015 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) zmianie uległa podstawa prawna dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej.

W związku z powyższym, analogicznie do sposobu realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2015 r., przedstawiamy wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2015 r., uwzględniające powyższą zmianę stanu prawnego.

Szczegóły znajdują się w Informacji dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2015.

Data publikacji : 15.10.2015
Data modyfikacji : 16.10.2015

Opcje strony