Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6724,Realizacja-obowiazkow-w-zakresie-umarzania-swiadectw-pochodzenia-lub-swiadectw-p.html
28.05.2024, 07:12

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2016 rok

Prezes URE informuje, jak będzie kształtować się realizacja obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2016 rok, po wejściu w życie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925). Ustawa ta wprowadziła od 1 lipca 2016 r. zmiany w sposobie realizacji ww. obowiązku.

Szczegóły wraz z przykładowymi wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego uwzględniające powyższy stan prawny znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 54/2016 dotyczącej realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016.

Data publikacji : 19.10.2016
Data modyfikacji : 07.12.2016

Opcje strony