Nawigacja

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne oraz odbiorców przemysłowych do przekazania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2016 r.

W celu kontroli realizacji - za 2016 rok - obowiązku w zakresie:

 • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku OZE (świadectwa ”zielone” i „błękitne”) za 2016 r.;
 • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku CHP (świadectwa „żółte”, „czerwone” i „fioletowe”) za 2016 r.;
 • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązku EF, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. (świadectwa „białe”);
 • realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej tzw. nowego obowiązku EF, za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. . (świadectwa „białe”)

Urząd Regulacji Energetyki przygotował dwa pisma wraz z osobnymi załącznikami do każdego z tych pism (tabelami), które podmioty zobowiązane winny wypełnić a następnie przesłać (wraz z dowodami wniesienia opłaty skarbowej i opłat zastępczych) w ciągu 21 dni od momentu otrzymania ww. pisma drogą pocztową w formie listownej, na adres Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. w przypadku obowiązku OZE (pismo znak: DZO.WRO.461.1.1.2018.RWr1) odpowiedzi należy kierować do:
  Departament Źródeł Odnawialnych
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
 2. w przypadku obowiązku CHP, EF i nowego EF (pismo znak: DEK.WKR.461.4.1.2018.APa) odpowiedzi należy kierować do:

  Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące wyłącznie działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, które w 2016 r. nie sprzedawały energii elektrycznej do odbiorców końcowych a wytworzoną we własnym źródle energię elektryczną sprzedawały wyłącznie do podmiotów, które zakupioną energię elektryczną przeznaczyły do dalszej odsprzedaży (np. do przedsiębiorstw obrotu) wypełniają jedynie Załącznik Nr 1A ankiety OZE.

 

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i/lub obrocie ciepłem, obrocie paliwami gazowymi i/lub obrocie gazem ziemnym z zagranicą wypełniają wyłącznie ankietę CHP i EF.

 

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną oraz wytwarzaniu energii elektrycznej, które w 2016 r. sprzedawały energię elektryczną do odbiorców końcowych wypełniają zarówno ankietę OZE jak i ankietę CHP i EF.

 

Odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (tj. w roku 2015 ) zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożyli stosowne oświadczenie i zostali uwzględnieni w wykazach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej URE wypełniają Załącznik 1B ankiety OZE oraz Załącznik OP ankiety CHP i EF.

 

Dodatkowo, wypełnione tabele (załączniki) w wersji elektronicznej (w formacie Excel) należy przesłać na adres e-mail: energia.oze@ure.gov.pl oraz ankiety@ure.gov.pl

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z:

 • Departamentem Źródeł Odnawialnych pod numerami tel. 22 487 56 48, 22 487 56 16 lub 22 487 57 73 (dotyczy obowiązku OZE),
 • Departamentem Efektywności Energetycznej i Kogeneracji pod nr tel. 22 487 55 93 lub 22 487 57 34 (obowiązku CHP, EF i nowego EF).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 07.03.2018
Data modyfikacji : 05.06.2018

Opcje strony

do góry