Nawigacja

2013

Charakterystyka rynku paliw

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej prowadzona była głównie
w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz Grupy Lotos SA. Niezmiennie podstawowe źródło dostaw ropy naftowej stanowiły kraje byłego Związku Radzieckiego. Jedynie nieznaczne jej ilości zostały sprowadzone z Norwegii. Równie stosunkowo niewielkie ilości ropy naftowej zostały pozyskane ze złóż krajowych.

Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe, olej napędowy i oleje opałowe niemal w całości zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw. Odwrotna proporcja miała miejsce w przypadku rynku LPG, który był głównie zaopatrywany z dostaw zagranicznych.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. Liczba stacji paliw nie zmieniła się znacząco w stosunku do 2012 r. Na terenie kraju funkcjonuje ok. 6 750 stacji paliw, z czego ok. 2 940 to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, posiadający obecnie ok. 1 780 stacji (w tym pod logo BLISKA). Drugim polskim operatorem pod względem liczby użytkowanych stacji paliw jest Grupa Lotos SA, która posiada łącznie ok. 440 stacji w całej Polsce (także pod logo Optima).

Koncerny zagraniczne posiadają natomiast ok. 1 420 stacje paliw. Liderami pod tym względem są koncerny BP i Shell. W barwach BP działa w sumie ok. 460 stacji paliw. W wyniku przejęcia przez Shell stacji działających uprzednio w barwach Neste, ten pierwszy zrównał się z BP pod względem potencjału dystrybucji detalicznej paliw w Polsce. Na trzecim miejscu niezmiennie plasuje się Statoil z liczbą ok. 350 stacji (w tym pod logo 1-2-3). Czwartą pozycję spośród koncernów zagranicznych zajmuje Lukoil z liczbą ponad 115 stacji.

Niezależni (niezrzeszeni) operatorzy operują w Polsce na ok. 2 940 stacjach paliw. Stacje w sieciach operatorów niezależnych posiadających więcej niż 10 stacji paliw to ponad 700 obiektów. Wzrasta również liczba stacji należących do sieci sklepowych. Obecnie liczba takich stacji paliw to ok. 170 obiektów.

Zauważalna jest również obecność stacji franczyzowych, która wynika z faktu, że wielu prywatnych przedsiębiorców, wobec konkurencji ze strony koncernów, a nierzadko także hipermarketów, podejmuje współpracę z partnerem posiadającym silną markę oraz stabilną pozycję rynkową.

Ceny

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych, uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2013 r. do URE wpłynęło łącznie 65 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Skala liczby ujawnionych przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji obligujących do zapewnienia właściwej jakości paliw wprowadzanych do obrotu była zatem podobna, jak w 2012 r., w którym Prezes URE otrzymał informacje o 75 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości. Prezes URE nie dysponuje jednak informacjami na temat ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez inspektorów Inspekcji Handlowej w tym zakresie.

Data publikacji : 24.06.2014

Opcje strony

do góry