Nawigacja

2015

Charakterystyka rynku

Produkcja paliw

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu ropy naftowej w 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Grupy Lotos S.A. Niezmiennie podstawowe źródło dostaw ropy naftowej stanowiły kraje byłego Związku Radzieckiego (prawie 90%). Jedynie nieznaczne jej ilości pochodziły z krajów arabskich (ok. 8%) oraz ze złóż krajowych (ok. 2%).

Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe, olej napędowy i oleje opałowe niemal w całości zaspokoiły zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw. Jedynie ok. 11-20% dostaw tych paliw na rynek krajowy pochodziło z zagranicy. Odwrotna proporcja miała miejsce w przypadku rynku LPG, który w 85% był zaopatrywany z dostaw zagranicznych.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. W omawianym okresie liczba stacji paliw uległa zwiększeniu w stosunku do 2014 r. Na terenie kraju funkcjonowało ok. 6 746 stacji paliw (w 2014 r. było ich ok. 6 486), z czego ok. 2 000 to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., posiadający w 2015 r. ok. 1 750 stacji (w tym pod logo BLISKA). Drugim polskim operatorem pod względem liczby użytkowanych stacji paliw była Grupa Lotos S.A., posiadająca łącznie ok. 480 stacji w całej Polsce (także pod logo Optima).

Natomiast koncerny zagraniczne posiadały ok. 1 400 stacji paliw. Liderami pod tym względem były koncerny BP i Shell. W omawianym roku w barwach BP działało w sumie ok. 500 stacji paliw. Shell, w wyniku przejęcia stacji działających uprzednio w barwach Neste, niemal zrównał się z BP pod względem potencjału dystrybucji detalicznej paliw w Polsce. Na trzecim miejscu uplasował się Statoil z liczbą ok. 350 stacji (w tym pod logo 1-2-3). Czwartą pozycję spośród koncernów zagranicznych zajmował Lukoil - ponad 115 stacji.

W 2015 r. niezależni (niezrzeszeni) operatorzy operowali w Polsce na ok. 2 900 stacjach paliw. Stacje w sieciach operatorów niezależnych posiadających więcej niż 10 stacji paliw stanowiły blisko 800 obiektów. Nieznacznie wzrosła również liczba stacji należących do sieci sklepowych, wynosząc w ww. roku blisko 180.

Ceny

Ceny paliw ciekłych wyznaczane były na zasadach rynkowych, tj. zasadniczo uzależnione od: cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2015 r. do URE wpłynęło łącznie 86 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Skala liczby ujawnionych przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji obligujących do zapewnienia właściwej jakości paliw wprowadzanych do obrotu była zatem mniejsza niż w 2014 r., w którym Prezes URE otrzymał informacje o 94 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, dotyczących wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Data publikacji : 19.05.2016
Data modyfikacji : 19.05.2016

Opcje strony

do góry