Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-ciekle/komunikaty-i-informacje/8582,Informacja-nr-392019.html
2024-02-27, 17:04

Informacja nr 39/2019

Informacja Prezesa URE (nr 39/2019) w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Data publikacji : 03.06.2019

Opcje strony