Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-ciekle/narodowycelredukcyjny/infpomoc/9332,Informacje-pomocnicze-o-UER.html
2022-01-24, 11:55

Informacje pomocnicze o UER

Informacje pomocnicze o wykorzystywaniu i sprawozdawaniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym w ramach realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 

[1]          Według posiadanych informacji strona ta nie jest aktualizowana na bieżąco, nie mniej udzielane są informacje umożliwiające sprawdzenie czy dany projekt został zarejestrowany.

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 05.03.2021

Opcje strony