Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszarów rynkowych Polska – Ukraina, znak: DRR.WRG.745.6.2023.MJS

Decyzją z 28 kwietnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził propozycję projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszarów rynkowych Polska – Ukraina.

Podstawą do wydania ww. decyzji jest art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 9, art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

Powiązany poziom oferty w wysokości 3 095 890 kWh/h/y zostanie udostępniony dla rynku od roku gazowego 2030/2031 i będzie oferowany w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat.

Przedmiotowo istotne elementy propozycji projektu, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459, zostały ustalone w koordynacji z National Energy and Utilities Regulatory Commission of Ukraine (NEURC).

Tylko wersję w języku polskim należy uznać za wiążącą.

Only the Polish version shall be considered as binding.

 

Data publikacji : 28.04.2023
Data modyfikacji : 11.05.2023

Opcje strony

do góry