Nawigacja

Decyzja Prezesa URE ws. wprowadzenia mechanizmu zarządzania nie w pełni wykorzystywanymi zdolnościami przesyłowymi gazociągów w punktach połączeń międzysystemowych

Prezes URE wydał decyzję ws. wprowadzenia mechanizmu zarządzania nie w pełni wykorzystywanymi zdolnościami przesyłowymi gazociągów w punktach połączeń międzysystemowych, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia (EU) 2022/2576 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu („Rozporządzenie”) na okres od 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

W pierwotnym brzmieniu Rozporządzenie, zgodnie z art. 31, miało być stosowane przez rok od jego wejścia w życie. W dniu 29 grudnia 2023 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2919 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2022/2576 w odniesieniu do wydłużenia okresu jego stosowania, które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. i zgodnie z nowym brzmieniem art. 31 stosuje się do 31 grudnia 2024 r.

W ślad za informacją[1]dotyczącą decyzji Prezesa URE o wprowadzeniu mechanizmu wskazanego w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia do 30 grudnia 2023 r., Prezes URE informuje, że 30 grudnia 2023 r. wydał decyzję o wprowadzeniu ww. mechanizmu w okresie od 31 grudnia 2023 r. do dnia stosowania Rozporządzenia, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Mechanizm ten oznacza, że niewykorzystywana przepustowość będzie oferowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM (OSP) ponownie na rynku poprzez produkty przerywane dnia następnego i śróddzienne w punktach połączeń wzajemnych pomiędzy:

  • Krajowym Systemem Przesyłowym („KSP”) a sąsiadującymi z KSP systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia),
  • Systemem Gazociągów Tranzytowych („SGT”) a sąsiadującymi z SGT systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia).

Podejmując ww. decyzję Prezes URE wziął także pod uwagę, zgodnie z art. 14 ust. 8 Rozporządzenia, opinię Regulatorów sąsiadujących państw członkowskich, spośród których żaden nie wniósł sprzeciwu wobec planu wprowadzenia w Polsce mechanizmu wskazanego w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia.

Data publikacji : 14.02.2024
Data modyfikacji : 15.02.2024

Opcje strony

do góry