Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia obowiązku śróddziennego zawartego w „Zaleceniach w sprawie wprowadzenia obowiązku śróddziennego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” datowanych na listopad 2018 i stanowiących załącznik do pisma z dnia 15 listopada 2018 r., znak: PK.070.8.2014.113.

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 29.05.2020

Opcje strony

do góry