Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy pomiędzy obszarami rynkowymi Polska – Czechy, znak: DRR.WRG.748.9.2020.ABu1

Decyzją z dnia 29 kwietnia 2021 r. Prezes URE zatwierdził propozycję projektu przepustowości przyrostowej dla granicy pomiędzy obszarami rynkowymi Polska – Czechy.

Podstawą do wydania ww. decyzji jest art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 9, art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

Powiązany poziom oferty w wysokości 1 143 000 kWh/h/y zostanie udostępniony dla rynku od roku gazowego 2028/2029 i będzie oferowany w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat.

Przedmiotowo istotne elementy propozycji projektu, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459, zostały ustalone w koordynacji czeskim organem regulacyjnym (ERU).

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021

Opcje strony

do góry