Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/europejski-rynek-gazu-1/decyzje/9431,Decyzja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-z-dnia-29-kwietnia-2021-r.html
17.06.2024, 19:03

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2021 r.,

w sprawie zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszarów rynkowych Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) – Niemcy (Trading Hub Europe), znak: DRR.WRG.748.10.2020.ABu1

Decyzją z dnia 29 kwietnia 2021 r. Prezes URE zatwierdził propozycję projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszarów rynkowych Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) – Niemcy (Trading Hub Europe).

Podstawą do wydania ww. decyzji jest art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 9, art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

Powiązany poziom oferty w wysokości 493 499 kWh/h/y zostanie udostępniony dla rynku od roku gazowego 2026/2027 i będzie oferowany w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat.

Przedmiotowo istotne elementy propozycji projektu, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459, zostały ustalone w koordynacji z Bundesnetzagentur.

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021

Opcje strony