Nawigacja

GAZ-SYSTEM otrzymał zgodę URE na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez OGP GAZ-SYSTEM obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów.

Decyzja regulatora obowiązuje od 1 października[1] br. do 1 października 2022 r.

Uzyskanie tej zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją OSP na jego własnym obszarze bilansowania. Podlega jednak corocznej ocenie, dlatego operator - w związku z kończącym się okresem obowiązywania poprzedniej decyzji[2] - zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o zgodę na prowadzenie tej działalności przez kolejny rok.

Decyzja z 24 września 2021 r. została wydana zgodnie z rozporządzeniem Komisji[3] ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Przed jej wydaniem, Prezes URE przeanalizował wniosek operatora pod kątem wpływu wskazanych w nim działań przedsiębiorcy na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Regulator brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności przesyłowych gazu w punktach połączeń międzysystemowych, a także możliwość ich wykorzystania.

***

  • Bilansowanie systemu to działalność gospodarcza wykonywana przez OSP w ramach usług przesyłania polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe z dostawami tych paliw, obejmująca bilansowanie fizyczne oraz handlowe.
  • Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym (czyli nie jest miejscem handlu energią). Jego funkcją jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] 1 października rozpoczyna się nowy rok gazowy.

[2] Decyzja Prezesa URE z dnia 29  września 2020r., znak: DRR.WRG.745.2.2020.ABu1. została wydana na okresem obowiązywania od 1 października 2020 r. do 1 października 2021 r.

[3] art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Data publikacji : 01.10.2021

Opcje strony

do góry