Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W stronę konkurencji na rynku gazu

PGNiG podsumowuje oczekiwania uczestników rynku dotyczące Programu Uwalniania Gazu

Uczestników warsztatów, które odbyły się 28 maja w Warszawie, powitali Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Grażyna Piotrowska - Oliwa, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - organizatora warsztatów. - Publiczna dyskusja o projektowanych zmianach dotyczących rynku i sektora jest znakiem czasu - powiedział Marek Woszczyk otwierając warsztaty.

Na każdym etapie prac nad zmianami, uczestnicy rynku gazu są aktywnie włączani w toczącą się dyskusję. W sierpniu 2011 roku Prezes URE przeprowadził badania ankietowe skierowane do obecnych i potencjalnych uczestników rynku obejmujące Program Uwalniania Gazu. Wyniki tego badania stanowiły podstawę do opracowania Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego w Polsce. W efekcie tego etapu konsultacji (wyniki dostępne na stronie internetowej Urzędu) regulator przygotował wytyczne dla Programu Uwalniania Gazu. Program ten został następnie opracowany przez PGNiG i poddany konsultacjom społecznym.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji PUG dotyczyły praktycznie wszystkich zagadnień dotyczących procesu liberalizacji rynku, a koncentrowały się na takich obszarach tematycznych jak: forma realizacji PUG, produkty oferowane w ramach PUG, sposób kalkulacji ceny, system organizacji aukcji, warunki uczestnictwa w aukcjach PUG.

Podczas dyskusji prowadzonej przez prezesa URE głos zabierali przedstawiciele odbiorców gazu, wśród których znaleźli się m.in. Daria Kulczycka z PKPP Lewiatan czy Jerzy Majchrzak z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W panelu dyskusyjnym, który skupiał się wokół zagadnień dotyczących docelowego kształtu Programu Uwalniania Gazu, potrzebnych zmian legislacyjnych oraz uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju rynku wzięli także udział: Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA., Marek Kulesa z Towarzystwa Obrotu Energią, Wojciech Kowalski, członek zarządu OGP Gaz - System oraz Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

***

PUG został przygotowany w związku z podjętymi przez Urząd Regulacji Energetyki pracami nad przygotowaniem Mapy drogowej uwolnienia cen gazu w Polsce. Projektowana Mapa przewiduje, iż warunkiem uwolnienia cen gazu dla odbiorców komercyjnych jest zaoferowanie przez PGNiG SA za pośrednictwem giełdy towarowej - gazu ziemnego w wolumenie odpowiadającym co najmniej 70% krajowego zużycia. Gaz oferowany w ramach PUG powinien być dostępny dla wszystkich uczestników rynku, na warunkach z nimi skonsultowanych a następnie uzgodnionych z regulatorem.

Data publikacji : 29.05.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry