Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana terminu wejścia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gaz - System

Drogą decyzji Prezesa URE z 22 listopada br., planowany na dzień 1 grudnia 2012 r. termin wejścia w życie zatwierdzonej w dniu 24 lipca 2012 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OPG GAZ-SYSTEM SA został przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. W związku z powyższym, od tego dnia wejdą w życie zasady nowego modelu rynku gazu dostosowane do zasad obowiązujących na rynkach gazu państw UE.

Przesunięcie terminu umożliwia równoczesne wejścia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Wprowadzona zmiana jest zgodna z wnioskiem operatora systemu przesyłowego GAZ - SYSTEM SA oraz oczekiwaniami pozostałych uczestników rynku gazu ziemnego.

Data publikacji: 26.11.2012
Data modyfikacji: 26.11.2012

Opcje strony

do góry