Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zaprasza na spotkanie konsultacyjne uczestników hurtowego rynku gazu

Zasadniczym celem spotkanie konsultacyjnego będzie omówienie problemów i wyzwań związanych z wprowadzanymi zmianami zasad funkcjonowania hurtowego rynku gazu.

Oprócz przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność na hurtowym rynku gazu ziemnego, do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Konsultacje odbędą się w środę 23 października 2013 r. w godzinach 12:00 - 14.30 w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki przy Al. Jerozolimskich 181 w Warszawie (sala 421).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy kierować na adres: karolina.schiele@ure.gov.pl do dnia 18 października 2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wydelegowanie nie więcej niż jednego przedstawiciela.

Więcej informacji na temat konsultacji zawiera Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2013.

Data publikacji : 15.10.2013
Data modyfikacji : 10.07.2014

Opcje strony

do góry