Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE prezentuje monitoring hurtowego rynku gazu za okres styczeń - wrzesień 2013 r.

W celu przyspieszenia rozwoju hurtowego rynku gazu, z dniem 11 września 2013 r. wprowadzony został obowiązek sprzedaży gazu na giełdzie towarowej. Obecnie obowiązek ten wynosi 30% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej przez przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem ziemnym - przypomina Prezes URE w Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń- wrzesień 2013 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu hurtowego rynku gazu, we wrześniu 2013 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 40,5 GWh, a na giełdzie towarowej 53,4 GWh. W tym samym miesiącu średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,15 kWh/m3.

W miesiącach styczeń- wrzesień  br. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 603 632 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,06 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 249 223 MWh na rynku spot i 430 342MWh na rynku terminowym. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych we wrześniu na rynku spot wyniosła 116,62 zł/MWh, na rynku terminowym zaś - 116,56 zł/MWh. W miesiącu tym na każdym z ww. rynków średni wolumen ofert zakupu gazu nie przekraczał średniego wolumenu ofert sprzedaży.

Więcej szczegółowych informacji na temat hurtowego rynku gazu wraz z prezentacją danych o dostępnych zdolnościach przesyłowych, które nie zostały zarezerwowane (według stanu na koniec sierpnia 2013 r.) zawiera Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - wrzesień 2013 r.

Cykliczny monitoring hurtowego rynku gazu Prezesa URE został wdrożony w związku z liberalizacją tego rynku i deregulacją taryf. Wprowadzenie obowiązku sprzedaży gazu na giełdzie przyspieszyć ma natomiast rozwój tego rynku. W kolejnych latach wolumen gazu objętego ww. obowiązkiem ulegnie zwiększeniu - od 1 stycznia 2014 r. do 40 % , a od 1 stycznia 2015 r. do 55 %. Płynny hurtowy rynek gazu to istotny warunek deregulacji cen w obrocie detalicznym.

 

Data publikacji : 07.11.2013

Opcje strony

do góry