Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/proces-uzyskiwania-zdol/informacje/8827,Informacja-z-dnia-25082017-r.html
17.06.2024, 15:48

Informacja z dnia 25.08.2017 r.

Ocena zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową w punktach połączeń polskiego systemu przesyłowego z systemami przesyłowymi w sąsiednich państwach członkowskich UE.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził ocenę zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową w punktach połączeń polskiego systemu przesyłowego z systemami przesyłowymi w sąsiednich państwach członkowskich UE. W dniu 27 lipca 2017 r. spółka opublikowała na stronie internetowej www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202537 sprawozdania z tej oceny, przygotowane wspólnie z operatorami niemieckimi (Gascade i Ontras), czeskim (Net4Gas) oraz litewskim (Amber Grid). W poszczególnych sprawozdaniach zostały zamieszczone dane kontaktowe.

Data publikacji : 29.04.2020

Opcje strony