Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/proces-uzyskiwania-zdol/informacje/8829,Informacja-z-dnia-13012020.html
25.07.2024, 13:05

Informacja z dnia 13.01.2020

Konsultacje propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech

Zgodnie z art. 27 CAM NC oraz harmonogramem wskazanym w raporcie z zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i czeskim systemem przesyłowym gazu, 13 stycznia 2020 r., GAZ-SYSTEM i NET4GAS uruchomili konsultacje propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech. Konsultacje zakończyły się 13 lutego 2020 r. Operatorzy nie otrzymali żadnych uwag od uczestników rynku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej OGP GAZ-SYSTEM S.A. https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203080/

Data publikacji : 29.04.2020

Opcje strony