Nawigacja

Zmiany sprzedawców gazu - stan na koniec IV kwartału 2021 r.

URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych wykorzystując dane z ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System, Polskiej Spółki Gazownictwa, a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Wykres 1. Dynamika zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011 –2021.

* nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży rezerwowej.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca IV kwartału 2021 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Tabela 1. Liczba zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) do końca 2021 r.

 

Data publikacji : 31.05.2022
Data modyfikacji : 03.06.2022

Opcje strony

do góry