Nawigacja

Monitoring Prezesa URE - informacje dotyczące hurtowego rynku gazu ziemnego w miesiącach styczeń - lipiec 2013 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - lipiec 2013 r., przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec lipca 2013 r. 119 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, jednak tylko 35 przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym (wg. stanu na II kwartał 2013 r.).

W lipcu 2013 r. obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 25,1 GWh, z kolei  na giełdzie towarowej - 76,4 GWh.  Natomiast średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,20 kWh/m3.

Dane z monitoringu Prezesa URE wskazują także, że w miesiącach styczeń - lipiec 2013 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 486 728 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,19 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 209 023 MWh na rynku spot i 315 337 MWh na rynku terminowym.

Szczegółowe wyniki cyklicznego monitoringu Prezesa URE znajdują się w Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - lipiec 2013 r.

„Cykliczne monitorowanie rynku gazu ziemnego to jedno z kluczowych działań prowadzonych przez  Prezesa URE na rzecz liberalizacji rynku gazu i stopniowego uwalniania przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.”

 

Ponadto, według Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle znacząca część obrotu hurtowego odbywa się nadal w fizycznych punktach sieci i dotyczy dostaw do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne.

Prezentowane wyniki zostały przygotowane na podstawie informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie, przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 05.09.2013

Opcje strony

do góry