Nawigacja

Hurtowy rynek gazu ziemnego w miesiącach styczeń - grudzień 2013 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, na koniec grudnia ubiegłego roku 126 przedsiębiorstw energetycznych posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, z czego 36 aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. W ww. miesiącu wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 31,7 GWh, a na giełdzie towarowej 228,5 GWh. Z kolei średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym osiągnęło 11,13 kWh/m3.

Dane z monitoringu hurtowego rynku gazu pokazują ponadto, że w miesiącach styczeń- grudzień 2013 r., w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA, dostarczono 1 113 042 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 116,73 zł/MWh. W tym okresie zawarto kontrakty na wolumen 424 700 MWh na rynku spot i 1 959 790 MWh na rynku terminowym.

Cykliczny monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego został wdrożony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku oraz deregulacją taryf. Odejście od regulacji cen wymaga udostępniania informacji o sytuacji cenowej na danym rynku. Płynny hurtowy rynek gazu jest jednym z warunków deregulacji cen w obrocie detalicznym.

 

Więcej danych dotyczących ogólnej sytuacji na hurtowym rynku gazu ziemnego zawiera Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń  grudzień 2013 r.  ,w tym także zestawienia prezentujące bilans przepływów handlowych gazu w sieci przesyłowej, miesięczne zdolności przesyłowe na połączeniach transgranicznych czy harmonogram udostępniania wolnych przepustowości na tych połączeniach.

Data publikacji : 05.02.2014

Opcje strony

do góry