Nawigacja

Już blisko 900 tysięcy odbiorców energii elektrycznej i ponad 265 tys. odbiorców gazu w Polsce kupuje prąd i gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Pandemia zmniejszyła jednak zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. URE stale monitoruje ten obszar i cyklicznie publikuje dane dotyczące korzystania z tego prawa przez odbiorców energii i gazu.

Zmiany sprzedawców gazu

Od stycznia do końca września br. na zamianę sprzedawcy gazu zdecydowało się ponad 21 tys. klientów. Jest to wyjątkowo niski poziom zmian w porównaniu do lat ubiegłych – w ostatnich dwóch latach sprzedawcę gazu zmieniało bowiem co roku ok. 53 tys. odbiorców.

Poniższy wykres obrazuje dynamikę zmian sprzedawcy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca III kwartału 2020 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.  Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą niestety nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów: 

***

  • W Polsce mamy ponad 7 mln odbiorców gazu oraz ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do skorzystania z alternatywnych ofert, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.
  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii oraz gazu są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 04.11.2020
Data modyfikacji : 23.11.2020

Opcje strony

do góry