Nawigacja

Rynek gazu: 270 tys. odbiorców w Polsce korzysta z ofert rynkowych i kupuje paliwo gazowe od wybranego przez siebie sprzedawcy

Od 2007 r. sprzedawcę gazu zmieniło 270 tys. odbiorców (w pierwszym kwartale 2021 r. zmiany dokonało 1865 odbiorców).

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy. URE monitoruje ten obszar i cyklicznie publikuje dane dotyczące korzystania z tego prawa przez odbiorców zarówno energii elektrycznej jak i gazu.

Rys. 1. Dynamika zmian sprzedawcy w podziale na odbiorców i układy pomiarowe[2] – stan na koniec I kwartału 2021 r.

Rys. 2. Liczba zmian sprzedawcy (liczba przełączeń) od 2007 r. do końca I kwartału 2021 r., w podziale na grupy taryfowe (W1 – W10) oraz według liczby odbiorców i liczby układów pomiarowych

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Uważaj na nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu

Jak w każdej branży zdarzają się firmy, które wykorzystują niewiedzę potencjalnych klientów i zawierają z nimi umowy często dla nich niekorzystne. Zdarza się nawet, że klienci nie są świadomi zmiany sprzedawcy prądu czy gazu. Dzieje się tak najczęściej, gdy nieświadomi istnienia konkurencyjnych firm na rynku każdego przedstawiciela firmy energetycznej traktują jak „inkasenta” czy „pana z elektrowni/gazowni”, których wizyta w domu czy prośba o podpis nie dziwi i nie budzi podejrzeń. Dlatego też zawsze sprawdzaj kim jest i jaką firmę reprezentuje akwizytor.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

 • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
 • czy jest automatycznie przedłużany,
 • czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach (np. za wcześniejsze odstąpienie od umowy).

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Dokładnie czytaj i analizuj

Po zweryfikowaniu danych sprzedawcy, jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty innej firmy i zmianą sprzedawcy energii, dokładnie przeanalizuj przedstawioną ofertę i dokumenty, które sprzedawca przekazuje Ci do podpisu.

Co sprawdzić w ofercie?

Przede wszystkim zastanów się, czy oferta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami, a następnie sprawdź dokładnie warunki umowy, np:

 • czy ceny zawierają podatek VAT,
 • jakie są opcje płatności (w tym termin i sposób dokonywania płatności),
 • jaki jest okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia (np. dodatkowa opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy) oraz czy jest ona przedłużana automatycznie.

Nie wahaj się zapytać sprzedawcy o takie kwestie jak:

 • wysokość opłat stałych (np. opłaty abonamentowej lub handlowej),
 • dodatkowe opłaty czy inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość Twojego rachunku.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

 • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna;
 • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, jakie zostaną Ci przekazane do podpisu;
 • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca;
 • daj sobie czas na dokładne przeczytanie dokumentów (w tym umowy) - nie musisz ich podpisywać od razu. Zawsze możesz poprosić o ich pozostawienie i umówić się na ewentualne podpisanie nowej umowy dopiero po przeanalizowaniu jej treści.

Twoje prawa:

 • przyszły sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Ciebie w domu lub zawartej przez telefon, w terminie 14 dni od jej podpisania bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,
 • odstąpienie od umowy może nastąpić:
 • poprzez wysłanie listu poleconego z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
 • osobiście bezpośrednio w lokalu sprzedawcy
 • jeżeli minęło więcej niż 14 dni od daty podpisania umowy, a zostałeś wprowadzony w błąd przez przedstawiciela sprzedawcy, pamiętaj, że masz możliwość uchylenia się od skutków zawarcia umowy, składając (listem poleconym lub osobiście) sprzedawcy  oświadczenie  wraz ze wskazaniem wszystkich okoliczności, które świadczą o błędzie. W swoim oświadczeniu opisz dokładnie całą sytuację oraz wskaż argumenty podane przez przedstawiciela, które nie były zgodne z prawdą, a które spowodowały podjęcie przez Ciebie decyzji o podpisaniu umowy,
 • zawsze możesz skontaktować się ze swoim dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej czy gazu, jeśli coś wzbudzi Twoje zastrzeżenia lub pytania.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • przedstawiciel wzbrania się przed zostawieniem egzemplarza podpisanej umowy,
 • na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,
 • nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,
 • sprzedawca obiecuje ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.

Świadomy Klient sprawdza, czyta, pyta

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów, a także do zapoznania się z nową kampanią informacyjną Towarzystwa Obrotu Energią pod patronatem URE „Poradnik świadomego Klienta”.


Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
r
zecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94 


[1] Uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

[2] Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej to licznik energii elektrycznej u odbiorcy służący do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię. Jeden odbiorca może mieć przypisany do siebie więcej niż jeden licznik energii.

 

Data publikacji : 04.05.2021
Data modyfikacji : 04.05.2021

Opcje strony

do góry