Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Paliwa Ciekłe

Do dnia 1 marca 2020 r. przedsiębiorstwa działające w obszarach wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami ciekłymi obowiązane są do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji. Do tego samego dnia firmy dokonujące przywozu paliw ciekłych mają obowiązek  złożenia wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu.

Więcej w Komunikacie Prezes URE nr 87/2019 z dnia 5 grudnia oraz w Komunikacie Prezes URE nr 43/2020 z dnia 31 sierpnia 2020

do góry