Up
 
 

kodeksy sieci

 • Komunikat nr 62/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/20180) w sprawie przypadającego na dzień 7 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • 7 września 2018 r. mija termin realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

  Prezes URE przypomina, że każde przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego, jest zobowiązane przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycję wymogów ogólnego stosowania lub metod stosowanych do obliczania lub ustanawiania takich wymogów, wynikających z NC DCC, w terminie do 7 września 2018 r. » więcej

 • Komunikat nr 35/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2018) w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Do 17 maja br. termin realizacji nowych obowiązków dla OSD i jednostek wytwórczych w zakresie przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych o mocy ≥ 0,8 kW

  17 maja 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2016/631). » więcej

 • Komunikat nr 10/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Obowiązek opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE przez OSP i OSD wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do 17 maja 2018 r. - Komunikat Prezesa URE nr 10/2018

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, w którym zostały określone m.in. wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii - synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW, nakłada również szereg obowiązków na uczestników rynku. » więcej

 • Komunikat nr 72/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Komunikat nr 73/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • Komunikat nr 74/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

Wybierz Strony