Up
 
 

konsultacje publiczne

 • Komunikat nr 72/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Komunikat nr 73/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • Komunikat nr 74/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

 • Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne. » więcej

 • Komunikat nr 49/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

 • Zaproszenie do konsultacji publicznych do 31 sierpnia br. nt. przyznania odstępstw dot. wymogów technicznych w zakresie przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących kryteriów przyznawania odstępstw zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. » więcej

 • Komunikat nr 48/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • Zaproszenie do konsultacji publicznych - do 31 sierpnia - nt. kryteriów oceny wniosków o odstępstwo od stosowania rozporządzenia KE w sprawie kodeksu sieci dot. przyłączenia odbioru

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dn. 31 sierpnia 2017 r. zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych nt. kryteriów oceny wniosków o odstępstwo od stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającym kodeks sieci dotyczące przyłączenia odbioru. » więcej

 • Komunikat nr 33/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

Wybierz Strony