Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kalkulator cenowy: do 17 lutego CEER konsultuje wytyczne dotyczące dobrych praktyk wdrażających narzędzie umożliwiające porównywanie cen energii

Konsultacje skierowane są do wszystkich uczestników rynku. Wyrażeniem opinii mogą być w szczególności zainteresowani sprzedawcy energii, handlowcy, operatorzy sieci, państwa członkowskie, naukowcy, odbiorcy gazu i energii oraz organizacje konsumenckie.

W ramach konsultacji publicznych CEER przedstawia najnowszą wersję wytycznych dobrych praktyk dotyczących narzędzia umożliwiającego klientom porównywanie ofert sprzedawców. Uwzględniają one stan prawny po wejściu w życie dyrektywy 2019/944 w sprawie energii elektrycznej, która zawiera szczegółowe przepisy dotyczące narzędzi porównywania ofert (tzw. kalkulatorów cenowych). W nowej wersji dokumentu uwzględniono dynamikę zmian technologicznych oraz transformację rynków energii.

W tekście przedstawionym do konsultacji opisano 20 rekomendacji w podziale na trzy grupy., które oznaczono jako nowe, zaktualizowane lub oryginalne. Podstawą takiego podziału były wytyczne z lat 2012 i 2017.

Europejska Rada Regulatorów Energetyki zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach oraz przedstawienia swoich uwag i komentarzy do projektu wytycznych. Informacje zwrotne od uczestników rynku zostaną przeanalizowane przez CEER i, gdy będzie to możliwe, uwzględnione tak, aby ostateczny tekst wytycznych uwzględniał optykę uczestników rynku.

Aby wyrazić swoją opinię w ramach konsultacji należy wypełnieć ankietę dostępną online na stronie internetowej CEER.

***

  • Europejska Rada Regulatorów Energetyki (The Council of European Energy Regulators, CEER) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE. Główne zadania CEER to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. Rada regulatorów stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi.
  • Wytyczne dobrych praktyk dotyczące narzędzia porównywania ofert zostały pierwotnie opublikowane przez CEER w lipcu 2012 r. i zaktualizowane w 2017 r.
  • URE członkiem CEER. Polski regulator aktywnie uczestniczy w pracach Rady. Prezes URE jest stałym członkiem spotkań Zgromadzenia Ogólnego CEER, a eksperci Urzędu uczestniczą w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych stowarzyszenia.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 19.01.2022
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry