Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lat regulacji sektora energetycznego: działania informacyjne URE

Rok 2022 jest dla Urzędu Regulacji Energetyki szczególny. Obchodzimy jubileusz 25-lecia istnienia.

W ramach jubileuszowych obchodów zaplanowaliśmy szereg projektów i wydarzeń, o których będziemy informować w dedykowanej jubileuszowi zakładce na stronie internetowej Urzędu. Udostępniamy specjalny dział w naszym serwisie internetowym, gdzie będziemy dzielić się informacjami dotyczącymi obchodów ćwierćwiecza regulacji sektorowej w Polsce.

Skąd startowaliśmy? Kilka słów na temat  początków regulacji sektora

Kto pamięta czasy kiedy ustawa Prawo energetyczne liczyła 72 artykuły i zajmowała 13 stron, zaś katalog kompetencji i obowiązków Prezesa URE w niej ujętych obejmował tylko dziesięć zadań? Tak właśnie w 1997 roku zaczynał swoją działalność Urząd. Tę i wiele innych ciekawostek i faktów publikujemy w zakładce „25 lat URE – z kartek kalendarza”, która poświęcona jest historii Urzędu. Tu właśnie w każdy poniedziałek będziemy publikować skrótowe opisy kolejnych lat działania regulatora na rynku paliw i energii. W ten sposób powstanie kalendarium prezentujące najważniejsze informacje dotyczące zarówno kluczowych decyzji podjętych przez Prezesa URE, jak i wydarzeń związanych z ogólną sytuacją na rynkach energii w danym roku.

Jak będziemy obchodzić 25-lecie?

„Skąd się bierze prąd?” - o konkursie plastycznym dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych już pisaliśmy – ten projekt zrealizowaliśmy jeszcze w 2021 roku, po to, żeby prace młodych artystów mogły służyć za tło kolejnych działań związanych z obchodami. Co jeszcze zaplanowaliśmy w związku z jubileuszem? Inicjatywą, której efekty już wkrótce ujrzą światło dzienne, jest opracowanie i wydanie publikacji obejmującej ćwierćwiecze działań regulatora sektorowego. Na kartach tej swoistej monografii Czytelnik prześledzi historię zmian rynków energii i ich otoczenia regulacyjnego. Jednak nie zatrzymaliśmy się na teraźniejszości, a próbujemy wybiegać w przyszłość stawiając przed autorami książki pytania o przyszłość sektora i regulacji. Pytania te są o tyle zasadne, że przed całą energetyką ‒ na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym ‒ stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie znacząca.

Do współtworzenia publikacji, oprócz liderów i ekspertów wyróżniających się doświadczeniem w sektorze energii, zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji branżowych, konsumenckich, a także reprezentantów świata młodych oraz dziennikarzy zajmujących się na co dzień energetyką. Taki dobór autorów zapewnił wszechstronność prezentowanych poglądów oraz wysoki poziom merytoryczny publikacji. Na liście autorów nie zabraknie znanych i cenionych ekspertów.

Nie tylko Warszawa: Tour de OT URE w regionach

W ramach inicjatyw adresowanych do przedstawicieli środków masowego przekazu zaplanowaliśmy cykl spotkań dla mediów w czterech z ośmiu naszych oddziałów terenowych. Wszystkie informacje związane z tymi wydarzeniami będą sukcesywnie publikowane w zakładce „Tour de OT URE”.

Zachęcamy do śledzenia i lektury kolejnych informacji publikowanych na dedykowanej naszemu jubileuszowi podstronie. O działaniach realizowanych w tym roku w związku z rocznicą powstania URE będziemy też informować na oficjalnym profilu @UREgovPL na kanale Twitter. Szukajcie nas też przez hasztagi: #25latURE, #jubileuszURE #25latregulacji

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 31.01.2022
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry