Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10163,Karta-Efektywnej-Transformacji-Sieci-Dystrybucyjnych-Polskiej-Energetyki-Prezes-.html
29.05.2024, 21:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki był gospodarzem spotkania Komitetu Sterującego

16 marca br. w URE odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Zespołu powołanego w październiku 2021 r., który ma wypracować „Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”.

Zmiany, jakim już podlega polska energetyka, czego przykładem jest intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także dla regulatora. Celem działań podejmowanych przez Prezesa URE jest wdrażanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej, akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców jak i społeczeństwo. Te założenia stanowią punkt wyjścia dla prac Zespołu ds. opracowania „Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”, na czele którego stoi Komitet Sterujący.

Prace prowadzone przez Zespół od blisko sześciu miesięcy, mają umożliwić optymalne, jak najbardziej efektywne wykorzystanie sieci dystrybucyjnych w naszym kraju, które muszą być przygotowane na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej.  

Spotkanie otworzył Rafał Gawin, Prezes URE, a wśród uczestników byli m.in. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz podsekretarz stanu Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

- W obliczu transformacji energetycznej spoczywa na nas pełna odpowiedzialność, by powierzone zadanie zrealizować. Transformacja musi zostać przeprowadzona w sposób zaplanowany i sprawiedliwy– powiedział podczas spotkania minister Ireneusz Zyska.

Głównym tematami omawianymi przez Komitet Sterujący były wymagania formalno-prawne obowiązujące operatorów, a także możliwe scenariusze inwestycji w sieci do 2030 r.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele:

 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
 • Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
 • Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
 • małych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • niezależni eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele świata nauki i praktycy branżowi.

Podczas spotkania przedstawiono efekty prac prowadzonych w ostatnich miesiącach przez poszczególne Zespoły Zadaniowe: Zespół prawny przedstawił uwarunkowania formalno-prawne, jakie obowiązują operatorów, w szczególności w obszarze planowania i realizacji inwestycji sieciowych, w tym przyłączania do sieci. Zespół ds. inwestycji omówił natomiast dwa scenariusze dotyczące inwestycji w infrastrukturę sieciową do roku 2030, w podziale na inwestycje konieczne do podjęcia oraz te wymagane ze względu na Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r.

- Środki potrzebne na realizację niezbędnych w energetyce inwestycji są ogromne. Koordynowanie i optymalizacja prowadzonych działań oraz identyfikacja i wskazywanie różnych dostępnych źródeł finansowania tych inwestycji są kluczowe dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. – powiedział podczas spotkania minister Piotr Dziadzio.

- Przedstawione dzisiaj scenariusze powinny być przyjęte jako rekomendacje kierunkowe do dalszych prac. Ponieważ znacząca część pracy analitycznej, która wymagała ogromnego zaangażowania członków Zespołu, została już wykonana, w najbliższych tygodniach będziemy mieli powody do omawiania kolejnych efektów prac Zespołu na forum Komitetu Sterującego – powiedział Rafał Gawin, prezes URE podsumowując spotkanie.

***

 • 6 października Prezes URE zainaugurował prace Zespołu, który ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”.
 • Cele projektu to:
  • diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci, wynikających z wymogów
  • formalno-prawnych obowiązujących OSD w perspektywie do 2030 roku oraz związanych
  • z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci OSD,
  • identyfikacja narzędzi, które pozwolą zaspokoić te potrzeby,
  • określenie sposobu oraz źródeł finansowania oraz ocena ich wpływu na taryfę (społeczeństwo),
  • dostosowanie modelu regulacyjnego OSD wspierające aktywność inwestycyjną w szczególności w inwestycje związane z szeroko rozumianą elastycznością pracy sieci
  • (w tym optymalizację przyłączeń źródeł OZE oraz maksymalizację odbioru energii z tych źródeł),
  • zaproponowanie zmian legislacyjnych dla ułatwienia prowadzenia inwestycji sieciowych i pozyskiwania środków pomocowych.
 • W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły prace Zespoły Zadaniowe, które mają wypracować rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład zespołów weszli przedstawiciele operatorów systemów dystrybucyjnych.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 17.03.2022

Opcje strony