Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1Q 2022: cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym najwyższa od 2010 roku

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC - over the counter - zawierane na rynku pozagiełdowym) w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 466,60 zł/MWh i była wyższa o blisko 100 proc. od średniej ceny sprzed roku.

Skok o 229,30 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem średniej ceny, jeśli porównywać pierwsze kwartały ostatnich 12 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w pierwszych kwartałach lat 2011 - 2022 [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[1], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w pierwszym kwartale roku.

Łączny wolumen energii sprzedanej w ramach ofert zawartych w pierwszym kwartale br. wyniósł prawie 8,44 TWh i był drugim z najniższych od 12 lat.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w pierwszych kwartałach lat 2011 - 2022 [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Data publikacji : 14.04.2022
Data modyfikacji : 13.07.2022

Opcje strony

do góry