Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – kolejne spotkanie Komitetu Sterującego pod przewodnictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

31 maja br. w URE odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Zespołu powołanego w październiku 2021 r., który pracuje nad Porozumieniem Społecznym Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”.

Zmiany, jakim podlega polska energetyka, w tym bardzo intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. Celem działań podejmowanych przez Prezesa URE jest wdrażanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej, akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców jak i społeczeństwo. Koncepcja prac nad Porozumieniem sięga 2020 r. i jest konsekwencją współpracy URE z OSD. Szeroki zakres zagadnień z jakimi mierzy się sektor, a które dotyczą planowania i rozwoju sieci, skłonił Regulatora do zinstytucjonalizowania tej współpracy. Te okoliczności i założenia stanowią punkt wyjściowy dla prac Zespołu ds. opracowania „Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”, na czele którego stoi Komitet Sterujący.

Prace prowadzone przez Zespół, mają umożliwić optymalne, jak najbardziej efektywne wykorzystanie sieci dystrybucyjnych, które muszą być przygotowane na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej.

Spotkanie tradycyjnie otworzył Rafał Gawin, Prezes URE, a wśród uczestników był m.in. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Głównym tematem trzeciego spotkania Komitetu Sterującego był obszar dotyczący źródeł i sposobów finansowania inwestycji koniecznych do przeprowadzenia w związku z transformacją i potrzebą dostosowania do niej infrastruktury sieciowej, a także wpływ tych inwestycji na taryfy dystrybucyjne w latach 2023-2030.

- W obliczu agresji Rosji na Ukrainę niezbędne jest podejmowania działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej. Kluczową rolę w tym procesie mają OZE, dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie warunków do ich dalszego zrównoważonego rozwoju, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie ważne jest zapewnienie odpowiednich środków dla inwestycji na modernizację i budowę sieci, które umożliwią dalszą absorbcję energii z instalacji OZE – powiedział podczas otwarcia spotkania minister Ireneusz Zyska.

- Przed nami konieczność zrealizowania inwestycji szacowanych na blisko 100 mld zł. Chcemy zadbać, by środki te zostały wydane jak najefektywniej. I temu ma służyć projekt porozumienia sektorowego. Dziękuję wszystkim, którzy biorą w nim udział. Prace nad „Kartą…” zmierzają w dobrym kierunku, i powinniśmy je zakończyć na przełomie czerwca i lipca br. – powiedział Rafał Gawin, prezes URE, podsumowując spotkanie.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele:

 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
 • Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
 • Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
 • małych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • niezależni eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele świata nauki i praktycy branżowi.

***

 • 6 października 2021 r. Prezes URE zainaugurował prace Zespołu, który ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”.
 • Cele projektu to:
  • diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci, wynikających z wymogów formalno-prawnych obowiązujących OSD w perspektywie do 2030 roku oraz związanych z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci OSD
  • identyfikacja narzędzi, które pozwolą zaspokoić te potrzeby
  • określenie sposobu oraz źródeł finansowania oraz ocena ich wpływu na taryfę (społeczeństwo)
  • zmiana modelu regulacyjnego OSD wspierająca aktywność inwestycyjną OSD w szczególności inwestycje związane z szeroko rozumianą elastycznością pracy sieci (w tym optymalizację przyłączeń źródeł OZE oraz maksymalizację odbioru energii z tych źródeł)
  • wdrożenie zmian legislacyjnych dla ułatwienia prowadzenia inwestycji sieciowych i pozyskiwania środków pomocowych.
 • Do chwili obecnej Zespół zrealizował następujące prace:
  • określenie wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących OSD w perspektywie do 2030 r., w tym propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych w celu ułatwienia realizacji inwestycji;
  • ocena obecnego poziomu i możliwości realizacji ww. wymogów do 2030 r.;
  • opracowanie propozycji scenariuszy inwestycyjnych na lata 2023-2030:
   • scenariusz 1 „Inwestycje konieczne” - wynika z realizacji wymogów formalno-prawnych;
   • scenariusz 2 „Inwestycje PEP 2040” - zapewnia pełną realizację zapisów polityki energetycznej państwa PEP 2040, a w zakresie przyłączeń nowych wytwórców poprzez skierowanie przez OSD znacznych środków na rozwój sieci, umożliwia zwiększenie poziomu mocy dostępnej dla OZE oraz umożliwia stopniowe przekształcanie sieci pasywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną (dwukierunkową)
 • W listopadzie 2021 r. rozpoczęły prace Zespoły Zadaniowe, które mają wypracować rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład zespołów weszli przedstawiciele operatorów systemów dystrybucyjnych.
 • W marcu 2022 r. głównym tematami omawianymi przez Komitet Sterujący były wymagania formalno-prawne obowiązujące operatorów, a także możliwe scenariusze inwestycji w sieci do 2030 r. – linkowanie do: Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki był gospodarzem spotkania Komitetu Sterującego - Aktualności - Urząd Regulacji Energetyki

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 01.06.2022
Data modyfikacji : 06.07.2022

Opcje strony

do góry