Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W pierwszym kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh

W tym samym czasie wytwórcy sprzedawali energię w kontraktach dwustronnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (tzw. kontrakty OTC) średnio po 466,6 zł/MWh.

Jeszcze rok temu energię na rynku konkurencyjnym można było kupić blisko dwukrotnie taniej (średnio po 243,71 zł/MWh). Wtedy różnica między rynkiem OTC a konkurencyjnym była większa i wynosiła ponad 6 zł/MWh.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszych kwartałach lat 2016-2021 oraz w roku 2021, wyrażona w zł/MWh.


Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych, do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki
  • Informacje na temat średnich cen za pierwszy kwartał 2022 rok znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 29/2022.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 28.06.2022
Data modyfikacji : 01.07.2022

Opcje strony

do góry