Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych w drugim kwartale roku wyniosła prawie 490 zł/MWh

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC - over the counter - zawierane na rynku pozagiełdowym) w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 489,22 zł/MWh[2] i była dwukrotnie wyższa niż przed rokiem i o blisko 23 zł wyższa od ceny z poprzedniego kwartału (1Q 2022).

Rys. 1 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych zawieranych w drugich kwartałach lat 2017-2022 r. oraz od drugiego kwartału 2021 r. do drugiego kwartału 2022 r. [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[3], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w drugim kwartale roku.

Jednocześnie obserwujemy spadek ilości energii sprzedawanej na rynku pozagiełdowym. Łączny wolumen energii sprzedanej w kontraktach dwustronnych w drugim kwartale br. wyniósł prawie 5,46 TWh. Spadek licząc kwartał do kwartału wyniósł prawie 3 TWh (tj. ponad 35 proc.)

 

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w drugich kwartałach lat 2017-2022 r. oraz od drugiego kwartału 2021 r. do drugiego kwartału 2022 r. [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Data publikacji : 14.07.2022
Data modyfikacji : 14.07.2022

Opcje strony

do góry