Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10462,URE-dla-cieplownikow-Gwarancja-plynnosciowa-i-na-inwestycje-od-BGK.html
25.05.2024, 00:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE dla ciepłowników: Gwarancja płynnościowa i na inwestycje od BGK

W związku z aktualną sytuacją na rynku surowców do produkcji energii i ciepła, która przekłada się na coraz większe wyzwania związane z poprawą bądź utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych, Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania mające na celu wsparcie tego sektora.

Jednym z dostępnych na rynku produktów finansowych pomocnych przedsiębiorcom jest oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gwarancja płynnościowa i na inwestycje, z której mogą skorzystać między innymi przedsiębiorstwa ciepłownicze. 

W celu uzyskania finansowania przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z jednym z banków wskazanych przez BGK
W razie jakichkolwiek trudności Urząd Regulacji Energetyki deklaruje wsparcie w kontakcie z taką instytucją finansową. W tym celu zachęcamy przedsiębiorstwa ciepłownicze do kontaktu z Departamentem Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE pod adresem: dre@ure.gov.pl.

O gwarancje można ubiegać się do końca 2022 r.

Czym jest gwarancja płynnościowa i na inwestycje?

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje to zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej kredytobiorcy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

W związku z tym, że gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, w tym m.in.:

  • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
  • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Więcej o gwarancji znajdą Państwo na stronie BGK -> Gwarancja płynnościowa i na inwestycje - BGK.

 

 

 

Data publikacji : 03.08.2022
Data modyfikacji : 03.08.2022

Opcje strony