Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

17 sierpnia 2022 r. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc.

Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny[1] (która na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022 r.).

Jak wynika z przedstawionych w poniższej tabeli danych i wyliczeń, wzrost o 2,6 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 0,5 - 0,7 proc.

Tabela 1. Zmiany średnich łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego.Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok 2,38 zł więcej miesięcznie.

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

***

  • PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju.
  • Dzisiejszą decyzją została zmieniona taryfa zatwierdzona 17 grudnia 2021 r., na 2022 rok.
  • Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.
  • Przypominamy, że w styczniu br. ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu[2] wprowadzono mechanizm zamrożenia cen paliw gazowych w 2022 r. na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, tj. PGNiG Obrót Detaliczny oraz rozszerzono katalog podmiotów objętych ochroną taryfową 
  • Dodatkowo, 16 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie gazowym[3]. Ustawa ta m.in. wydłuża o 4 lata, czyli do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na gaz dla odbiorców objętych ochroną taryfową, tj. dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Przyjęcie do wyliczenia zmian płatności kompleksowych taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynika z faktu, że ta spółka jest największym przedsiębiorstwem sprzedającym gaz odbiorcom w gospodarstwach domowych.

[2] Dz.U. 2022, poz. 202.

[3] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Data publikacji : 17.08.2022
Data modyfikacji : 17.08.2022

Opcje strony

do góry