Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lat regulacji sektora energetycznego: o roli Oddziałów Terenowych Urzędu i największych wyzwaniach rynków lokalnych

Urząd kontynuuje jubileuszowy projekt - cykl spotkań z mediami lokalnymi pod nazwą „ToURE de OT URE”. W tym tygodniu odwiedziliśmy Łódź.

Zaplanowana w ramach działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 25. rocznicą powstania Urzędu inicjatywa to cykl spotkań adresowanych do przedstawicieli lokalnych i regionalnych środków masowego przekazu. Na spotkaniach nie tylko eksponujemy regionalny i lokalny wymiar naszej działalności, ale także poruszamy aktualne i ważne tematy o charakterze krajowym i europejskim.

- Od ponad roku mamy trudną sytuację energetyczną na świecie, a obchodzony w tym roku jubileusz Urzędu stał się bardzo dobrym impulsem do spotkania i rozmowy o tych wyzwaniach w energetyce, które pojawiły się dla wszystkich uczestników rynku, również dla regulatora, który musi dopasować stosowane narzędzia do zmieniającej się rzeczywistości, czyli działać elastycznie - podkreślił Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podczas spotkania z mediami w Łodzi.

- Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale ta presja nie powoduje zmiany celów dotyczących „zazieleniania” energetyki - taki kierunek zmian pozwoli zapewnić lokalne bezpieczeństwo, jest gwarancją ciągłości dostaw. Cele pozostają niezmienne, tylko sposób dojścia do nich będzie już inny. Wymusi poszukiwanie substytutów dla ograniczonej podaży nośników energii – wyjaśniał podczas spotkania Prezes Gawin.

Gospodarzem spotkania był Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE w Łodzi, który obejmuje swoim działaniem województwo łódzkie i mazowieckie. Jak wskazała Renata Mroczek, dyrektor OT w Łodzi, kierowany przez nią oddział terenowy jest największy w Polsce pod względem zakresu i liczby prowadzonych spraw. To w tym oddziale wydano koncesje dla trzech największych farm wiatrowych w Polsce (219 MW - Potęgowo, 120 MW - Margonin i 106 MW - Banie) i pierwszą w Polsce promesę koncesji dla największego w Europie magazynu energii, który ma powstać w Żarnowcu (269 MW).

- Jesteśmy też na końcowym etapie rozpatrywania wniosku o koncesje dla czterech z pięciu krajowych elektrowni szczytowo - pompowych (ESP) działających jako magazyny energii: najstarszej w kraju ESP Dychowo, największej – w Żarnowcu oraz elektrowni Porąbka Żar i Solina – zaznaczyła dyrektor Mroczek.

Dyrektor Mroczek poinformowała także o wymiernych korzyściach działalności oddziału URE w Łodzi na rynku paliw ciekłych. Przeprowadzając postępowania dostosowujące koncesje paliwowe do nowych wymogów prawnych, oddział przeprowadził pełną weryfikację przedsiębiorstw działających na krajowym rynku paliw.

- W wyniku tych działań liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw paliwowych w kraju spadła o 15 proc., a jednocześnie legalna sprzedaż paliw wzrosła o 20 proc., a samego oleju napędowego aż o 40 proc. – powiedziała. – To pokazuje, jak duża była szara strefa, wyeliminowana w wyniku działań Urzędu i naszego oddziału – dodała dyrektor łódzkiego oddziału.

Wskazała także efekty, jakie przyniosły kontrole OT URE w Łodzi dla jakości paliwa dostępnego dla odbiorców, jak i dla samego budżetu państwa w podatkach odprowadzanych przez legalnie działające podmioty oraz uiszczonych karach. Jak zaznaczyła dyrektor OT:

- Pakiet paliwowy[1]wzmocnił pozycję Prezesa URE poprzez przyznanie uprawnienia do kontroli i prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec podmiotów z rynku paliw. Dzięki temu w latach 2017-2021 nałożyliśmy ponad 3 mln zł kar za naruszenie warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, w tym za złą jakość paliwa. W samym 2021 r. Urząd przeprowadził ok. dwóch tysięcy takich kontroli.

W ostatnich latach oddział łódzki rozpoznaje także największą liczbę sporów i skarg - w stosunku do pozostałych oddziałów terenowych URE – udzielając przy tym porad i informacji odbiorcom paliw i energii. Jak zauważyli eksperci oddziału URE w Łodzi, w obecnej sytuacji na rynku paliw i energii coraz więcej konsumentów może mieć problemy z regularnym opłaceniem rachunków, co może powodować dla nich ryzyko wstrzymania dostaw. URE radzi w takich sytuacjach kontakt z przedsiębiorstwem energetycznym już na etapie, gdy konsument spodziewa się trudności z opłaceniem rachunków. Jak wskazała Renata Mroczek, najlepiej wspólnie z przedsiębiorstwem wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Przedsiębiorstwo może np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty. Można też uzgodnić inne warunki.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami regionalnych i lokalnych redakcji planujemy we Wrocławiu już w październiku br. Wszystkie informacje związane z tymi wydarzeniami są publikowane w jubileuszowej zakładce „ToURE de OTURE”.

***

  • Dział „25 lat URE – z kartek kalendarza” poświęciliśmy historii Urzędu. Tu właśnie w każdy poniedziałek publikujemy skrótowe opisy kolejnych lat działania regulatora na rynku paliw i energii. W ten sposób powstaje kalendarium prezentujące najważniejsze informacje dotyczące zarówno kluczowych decyzji podjętych przez Prezesa URE, jak i wydarzeń związanych z ogólną sytuacją na rynkach energii w danym roku.
  • Opisaliśmy tam także efekty  konkursu plastycznego „Skąd się bierze prąd?” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, zorganizowanego we wrześniu 2021 roku.
  • Kolejną inicjatywą było wydanie publikacji obejmującej ćwierćwiecze działań regulatora sektorowego. Na kartach tej swoistej monografii Czytelnik prześledzi historię zmian rynków energii i ich otoczenia regulacyjnego. Jednak nie zatrzymaliśmy się na teraźniejszości, a próbujemy wybiegać w przyszłość stawiając przed autorami książki pytania o przyszłość sektora i regulacji. Pytania te są o tyle zasadne, że przed całą energetyką ‒ na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym ‒ stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie znacząca.
  • O działaniach realizowanych w tym roku w związku z rocznicą powstania URE informujemy także na oficjalnym profilu @UREgovPL na kanale Twitter oraz platformie LinkedIn. Szukajcie nas też przez hasztagi: #25latURE, #jubileuszURE #25latregulacji

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa zmieniająca określana jest mianem „pakietu paliwowego”.

Data publikacji : 01.09.2022
Data modyfikacji : 02.09.2022

Opcje strony

do góry