Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: wytwórcy nie są zainteresowani premią kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP)

Żaden podmiot nie złożył oferty we wrześniowym naborze na premię kogeneracyjną indywidualną. Do rozdysponowania było ponad 11 mld zł.

To drugi w tym roku nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, w którym nie rozdysponowano środków przeznaczonych dla dużych[1] nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji. Podobnie jak w poprzednich dwóch naborach (w marcu 2022 i we wrześniu 2021 r.), i tym razem nie została złożona ani jedna oferta.

- Uruchomiony blisko cztery lata temu system wsparcia, początkowo miał służyć głównie jednostkom kogeneracyjnym opalanym gazem ziemnym. Jednak obecnie wiele czynników nie sprzyja inwestycjom z wykorzystaniem tego paliwa. Gwałtowny i znaczny wzrost cen gazu, a także duża zmienność tych cen, nie sprzyjają podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w jednostki opalane gazem –zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

***

  • Informacje o wynikach naboru dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o ponad 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, które jest przyznawanego poszczególnym rodzajom jednostek kogeneracji w jednej z czterech form: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

[1] O mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW.

Data publikacji : 12.09.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry