Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: Prezes URE ogłasza siedem aukcji zwykłych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w 2022 r.

Łącznie w grudniowych koszykach na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ponad 14,3 mld zł.

Pod koniec października br. Prezes URE ogłosił harmonogram grudniowych aukcji. Dziś – zgodnie z wymogami ustawy o OZE[1]w Biuletynie Informacji Publicznej URE opublikowane zostały ogłoszenia dotyczące siedmiu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, aukcje odbędą się od 8 do 16 grudnia br. i zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego roku. Wszystkie siedem aukcji przeznaczonych jest dla tzw. instalacji „nowych”.

W tegorocznych aukcjach najwięcej energii przeznaczono dla technologii dotychczas najbardziej aktywnych, tj. wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz energię wiatru na lądzie. W obu koszykach dla tych źródeł, zarówno dla instalacji o mocy zainstalowanej poniżej jak i powyżej 1 MW, przeznaczono po ponad 11,2 TWh. Koszykiem o największej wartości będzie natomiast koszyk dla biogazowni rolniczych. Takie instalacje mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 3,87 mld zł.

W sumie w najbliższych aukcjach na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o łącznej wartości ponad 14,3 mld zł.

Tabela 1. Terminarz aukcji w podziale na koszyki aukcyjne

 

***

  • Parametry aukcji w 2022 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027.[2]
  • Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Klimatu w 2020 r. Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE
  • 5 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje[3]. Przyjęcie tego rozporządzenia oznacza wzrost dotychczasowych cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji, z wyłączeniem hybryd.

 

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Dz. U. z 2021 r. poz. 1873.

[2] Dz. U. z 2022 r. poz. 2085.

[3] Dz. U. z 2022 r. poz. 2247.

Data publikacji : 07.11.2022
Data modyfikacji : 07.11.2022

Opcje strony

do góry