Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrzeżenie konsumenckie: PPE Energetyka (dawny Pulsar Energia) przestanie świadczyć usługi sprzedaży prądu

16 listopada br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 20 maja 2019 r. cofającą PPE Energetyka koncesję na obrót energią elektryczną.

Prezes URE cofnął przedsiębiorcy koncesję, gdyż ten nie dysponował środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Spółka nie była też w stanie udokumentować możliwości pozyskania odpowiednich środków.

Firma od decyzji Prezesa odwołała się do sądu, co oznaczało, że decyzja URE nie była prawomocna. W wydanym wczoraj wyroku Sąd Apelacyjny przychylił się do decyzji regulatora i tym samym PPE Energetyka nie może prowadzić działalności polegającej na sprzedaży energii elektrycznej.

Oznacza to, że od 16 listopada br. PPE Energetyka nie może sprzedawać prądu. Jednocześnie informujemy, że odbiorcy nie muszą obawiać się przerw w dostawie energii.  Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują bowiem, że zaprzestanie działalności przez dotychczasowego sprzedawcę nie oznacza dla odbiorców utraty ciągłości dostaw energii lub gazu. Energię elektryczną dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina jednak, że dotychczasowi klienci PPE Energetyka powinni jak najszybciej zawrzeć umowy z nowo wybranymi sprzedawcami prądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami[1], PPE Energetyka powinna niezwłocznie poinformować swoich klientów o decyzji cofającej koncesję oraz o jej skutkach.

Na dzień cofnięcia koncesji spółka miała zawarte umowy sprzedaży z ponad tysiącem odbiorców energii elektrycznej w różnych grupach taryfowych.   

***

  • Prezes URE prowadzi stały monitoring rynku, a w uzasadnionych przypadkach ostrzega konsumentów m.in. podając do publicznej wiadomości informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania w sprawie odebrania koncesji.
  • Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https:/rejestry.ure.gov.pl.
  • Warto wiedzieć: na stronie internetowej regulatora, w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych - wśród nich Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej oraz Ostrzeżenia konsumenckie.

[1] Art. 5 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne.

Data publikacji : 17.11.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry