Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził zmianę Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Gaz-Systemu

Nowa instrukcja operatora systemu przesyłowego (OSP) Gaz-System będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r., od godz. 6:00.

Zmiana IRiESP ma na celu uregulowanie formalnych aspektów związanych ze świadczeniem usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego i jest efektem wyodrębnienia tej usługi w ramach taryfy spółki Gaz System na rok 2023 jako usługi nieprzesyłowej, a zatem rozliczanej odrębnie od usług przesyłowych.

Usługa redukcji ciśnienia paliwa gazowego, ze względu na uwarunkowania techniczne systemu przesyłowego, jest niezbędnym warunkiem korzystania z krajowego systemu przesyłowego w określonych fizycznych punktach wyjścia z sieci przesyłowej. Są to punkty wyjścia, w których redukcja ciśnienia jest realizowana przez OSP po stronie systemu przesyłowego, poza instalacją odbiorcy przyłączonego do systemu przesyłowego. Gaz System publikuje na swojej stronie internetowej aktualny wykaz fizycznych punktów wyjścia, w których korzystanie z systemu przesyłowego wymaga skorzystania z usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego.

Usługa redukcji ciśnienia paliwa gazowego świadczona jest przez OSP w zakresie przydzielonej przepustowości (ciągłej i przerywanej). Dotyczy również produktów dobowych lub śróddziennych zamawianych w ramach procedury podwyższonej nominacji.

W IRiESP uregulowano zasady wnioskowania przez użytkownika systemu o świadczenie usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego, obowiązki OSP w zakresie jej realizacji oraz zasady rezygnacji użytkownika systemu z usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego. Odbiorca może w każdym czasie złożyć wniosek do OSP o zaprzestanie świadczenia usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego, z uwagi na montaż własnych urządzeń redukcyjnych, a termin przeprowadzenia prac jest uzgadniany pomiędzy OSP a odbiorcą w odrębnym porozumieniu. Zaprzestanie świadczenia usługi redukcji ciśnienia następuje od pierwszej doby gazowej, w której zapewniona jest techniczna możliwość korzystania z systemu przesyłowego w zakresie przydzielonej przepustowości, bez realizowania redukcji ciśnienia paliwa gazowego przez OSP po stronie systemu przesyłowego.

Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi przesyłania realizowanej w ramach przydziałów przepustowości (PP) dla roku gazowego 2022/2023 zawartych przed 1 stycznia 2023 r., w IRiESP zapewniono zapisy przejściowe, na podstawie których usługa redukcji ciśnienia paliwa gazowego jest świadczona od 1 stycznia 2023 r. Użytkownik systemu, posiadający przydział przepustowości przydzielony przed 1 stycznia 2023 r., może zrezygnować z usługi redukcji ciśnienia paliwa gazowego, składając do 31 stycznia 2023 r. do operatora wniosek o zaprzestanie świadczenia usługi redukcji wraz z podaniem terminu jej zaprzestania.

Nowa Instrukcja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe nr 134 (2651) z 16 grudnia 2022 r.

 
Data publikacji : 21.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry