Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10816,Rynek-energii-w-4Q-2022-najwyzsza-cena-i-najnizszy-wolumen-energii-elektrycznej-.html
17.06.2024, 20:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii: w 4Q 2022 najwyższa cena i najniższy wolumen energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym od 2010 roku

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1](tzw. kontrakty OTC - over the counter - zawierane na rynku pozagiełdowym) w czwartym kwartale 2022 r.  wyniosła 532,43 zł/MWh[2] i była wyższa o 65 proc. od ceny za analogiczny kwartał 2021 roku.

Skok o blisko 210 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem ceny, jeśli porównywać czwarte kwartały w ciągu ostatnich 12 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w czwartych kwartałach lat 2011-2022 [zł/MWh]


Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[3], obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale.

Łączny wolumen energii w kontraktach zawartych w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł natomiast mniej niż 8 TWh i był to poziom najniższy od 12 lat.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w czwartych kwartałach lat 2011 - 2022 [TWh]


Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

 


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).
[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.
[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Data publikacji : 13.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony