Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: wzrosły kontraktowe ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE

W czwartym kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła 473,60 zł/MWh i była o ponad 100 zł wyższa niż rok wcześniej.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym. Publikowane przez Prezesa URE kwartalnie dane przedstawiają zmiany cen paliwa gazowego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z obszaru Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w czwartych kwartałach lat 2015-2022 [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2021-2022 [zł/MWh]

Źródło: opracowanie własne URE

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki co kwartał przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczeń dokonano na podstawie cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poszczególnych kwartałach dostępne są w dziale: Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 


[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 14.02.2023
Data modyfikacji : 14.02.2023

Opcje strony

do góry