Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10924,Rynek-energii-elektrycznej-Prezes-URE-przypomina-przedsiebiorstwom-sieciowym-o-i.html
24.04.2024, 17:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE przypomina przedsiębiorstwom sieciowym o ich obowiązkach

Regulator monitoruje wypełnianie przez operatorów systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego obowiązków zamieszczania i aktualizowania na stronach internetowych informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci oraz o dostępnej mocy przyłączeniowej.

Na stronach internetowych koncesjonowanych przedsiębiorstw sieciowych powinny być zamieszczane i aktualizowane co najmniej raz na kwartał wymagane prawem informacje. Brak wypełnienia przez przedsiębiorstwo takiego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Więcej informacji dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne[1], przedsiębiorcy znajdą na stronie internetowej URE w dziale Biznes/Obowiązki sprawozdawcze - formularze/Energia elektryczna.

 

[1] Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.

Data publikacji : 24.02.2023

Opcje strony