Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek mocy: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza wyniki dodatkowych aukcji na dostawy w 2024 roku

Aukcje, osobno dla każdego kwartału 2024 roku, odbyły się 16 marca 2023 r. i zgodnie z ustawą o rynku mocy[1] przeprowadził je operator - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ceny zamknięcia aukcji, w zależności od kwartału, wyniosły od 199,55 zł/kW/rok do 387 zł/kW/rok. 

Wykres 1. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów dla kwartałów I-IV dostaw w roku 2024 r.

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Informacji nr 23/2023 Prezesa URE.

Aukcję dodatkową na dostawy w I kwartale 2024 r. wygrało 70 ofert. Aukcja zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia 387 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów dla tego kwartału wynosi 1,77 GW.

Aukcję dodatkową na dostawy w II kwartale 2024 r. wygrały 57 oferty. Aukcja została zakończona w piątej rundzie z ceną zamknięcia 241,92 zł/kW/rok. Zakontraktowana wielkość obowiązków mocowych dla tego kwartału wynosi niewiele ponad 1 GW.

Aukcję dodatkową na III kwartał 2024 r. wygrało 58 ofert. Ta aukcja zakończyła się w szóstej rundzie z ceną zamknięcia 199,55 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych dla tego kwartału wynosi 1,15 GW.

Aukcję dodatkową na IV kwartał 2024 r. wygrało 69 ofert. Aukcja zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia 387 zł/kW/rok. Zakontraktowana w sumie wielkość obowiązków mocowych dla ostatniego kwartału 2024 r. wynosi 1, 65 GW.

Wykres 2. Ceny zamknięcia aukcji dodatkowych dla poszczególnych kwartałów 2024 r.

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Informacji nr 23/2023 Prezesa URE.

Szczegółowe wyniki aukcji dodatkowych znajdują się w Informacji nr 23/2023 Prezesa URE.

Aukcja główna rynku mocy na 2024 rok odbyła się 6 grudnia 2019 roku. Aukcja zakończyła się w rundzie piątej z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikających z umów mocowych na rok dostaw 2024 wynosi 21,3 GW. Z wynikami aukcji głównej na 2024 można zapoznać się tutaj.

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy oznaczało zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonywany w wyniku aukcji.
  • Koszty rynku mocy na 2024 r. wynoszą 5,7 mld zł.

 


[1] Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 ze zm.).

Data publikacji : 07.04.2023

Opcje strony

do góry