Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził taryfy przesyłowe na 2024 rok Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Regulator zatwierdził dwie taryfy: jedna dotyczy usług przesyłania na sieci własnej operatora, druga – na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa.

Wprowadzenie w życie taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na jego sieci przesyłowej będzie oznaczało, że stawki w 2024 r. wzrosną w stosunku do obecnie obowiązujących:

 • w punktach wejścia o :
  • 33,4 proc. dla gazu wysokometanowego (grupa E),
  • 0,3 proc. dla gazu zaazotowanego (podgrupa L),
 • w punktach wyjścia o:
  • 18,8 proc. dla gazu E,
  • 18,3 proc. dla gazu L.

Zmiany stawek wynikają z kosztów realizowanych przez GAZ-SYSTEM inwestycji strategicznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski - zapewniają dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw paliwa gazowego do Polski. Ma to szczególne znaczenie  w obecnej sytuacji geopolitycznej. Inwestycje te przekładają się również na znaczny wzrost wartości majątku przesyłowego, który jest finansowany poprzez taryfę.

Natomiast zatwierdzenie taryfy dla Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa na 2024 r. oznacza wzrost stawek o :

 • 16,9 proc. na wejściu,
 • 14,1 proc. na wyjściu.

W tym przypadku wzrost stawek wynika z drastycznego spadku zamawianych mocy przesyłowych przez użytkowników sieci. 16 maja 2020 r. zakończył się tzw. kontrakt historyczny z Gazprom Export, a od 27 kwietnia 2022 r. spółka ta całkowicie wstrzymała dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego. Kontrakt na te dostawy wygasł ostatecznie z końcem 2022 roku. Obecnie gazociąg ten nie jest wykorzystywany do dostaw z kierunku wschodniego. 

***

 • Taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE.
 • Taryfy obowiązywać będą od 1 stycznia 2024. (od godz. 6.00) do 1 stycznia 2025 r.
 • Zgodnie z kodeksem sieci dotyczącym zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu[1]publikacja zatwierdzonej taryfy przesyłowej musi nastąpić nie później niż 30 dni przed coroczną aukcją zdolności rocznej (która odbywa się w pierwszy poniedziałek lipca każdego roku).
 

[1]  Art. 32 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r. s. 29).

Data publikacji : 02.06.2023

Opcje strony

do góry