Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: czerwcowa aukcja na premię kogeneracyjną zakończona bez rozstrzygnięcia

Po raz pierwszy aukcja na premię kogeneracyjną zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Nie wpłynęła bowiem wymagana ilość ofert, która pozwoliłaby na rozstrzygnięcie aukcji[1].

Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbyła się między 1 a 5 czerwca i była drugą z czterech zaplanowanych na ten rok. W tej aukcji do rozdysponowania było wsparcie w wysokości blisko 7,4 mld zł.

***

  • Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W wyniku tej aukcji dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji).
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.
  • Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2022 r. harmonogramem, w tym roku przeprowadzone zostaną jeszcze dwie aukcje: we wrześniu i w grudniu.

 


[1] Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 553), w którym wskazano, że aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy oferty spełniające wymagania określone w ww. ustawie.

Data publikacji : 06.06.2023

Opcje strony

do góry